Yazım Kuralları

 1. Yazı daha önce herhangi bir yerde kullanılmamış, kitap bölümü, sempozyum bildirisi (bildirinin ya da makalenin genişletilmiş hali) ya da bir dergide yayınlanmış yazılar kabul edilmemektedir. Davet yazısı gelen çalışma için hazırlanmış özgün bir çalışma olmalıdır.
 2. Yazılar MS Word programında gönderilmelidir.
 3. Yazılar Times New roman, 12 punto, 1,5 satır aralığı, 6-15 sayfa hacminde olmalıdır. Kaynakça sayfa üst sınırına dâhildir. Metinlerde kaynak gösteriminde APA (Yılmaz 1988:15) sistemi kullanılacaktır. Kaynakça yazımı şu şekillerde verilebilir:
 • Ahmet Haşim. Bütün Şiirleri. Haz. İnci Enginün ve Zeynep Kerman. İstanbul: Dergâh Yayınları, 1999.
 • Uşaklıgil, Halid Ziya. “Ferhunde Kalfa”. Bir Yazın Tarihi. İstanbul: İnkılâp Kitabevi, 1988. 179-90.
 • Moran, Berna. “Peyami Safa’nın Romanlarında İdeolojik Yapı”. Birikim 54-55 (Ağustos-Eylül 1979): 51-56.)
 1. Özet ve anahtar kelimeler konulmamalı, yazı sonuna kaynakça eklenmelidir.
 2. Yazılarda kullanılan grafik, fotoğraf, tablo vb. görseller (görsel 1, görsel 2) şeklinde numaralandırılmalı ve metin içerisinde görselin kullanılacağı yerlere (görsel 1: görselin açıklaması) şeklinde belirtilmelidir.
 3. Kitabın son bölümünde yayınlanmak üzere, yazı sonuna, 150 kelimeyi geçmeyecek şekilde kısa biyografi eklenmelidir.
 4. Gelen yazılar danışma kurulundaki hocalarımızın onay vermesiyle kabul edilebilir. Yazıda düzeltme, ekleme istenebilir.
 5. Yazıların akademik bir makale yahut edebi lezzetle deneme formunda olması yazarlarımızın takdirine bırakılmıştır. Böylece kitabın daha geniş çevrelere hitap etmesi amaçlanmaktadır.
 6. Yazının giriş kısmı, kitap kapağı ve jenerik tanıtım amaçlı dijital platformlarda (academia.edu vb.) yayınlanabilir. Yazının tam metni kitabın yayın tarihinden 1 (bir) yıl sonra bu tarz dijital platformlara yüklenebilir.
 7. Yazarlarımıza telif bedeli olarak 1 adet kitap gönderilecektir.
Whatsapp
Ayşe Yılmaz
Ayşe Yılmaz
Merhaba.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?